Ginčų sprendimas

Namukas

Informuojame, kad vartojimo ginčus neteisminiu keliu sprendžia Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt.