Rinvest stiprina savo kompetencijas tvaraus nekilnojamojo turto vystyme, tapdama Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos LŽPT nare

2019 12 20
Namukas

Trečiadienį UAB „Rinvest“ prisijungė prie Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos (LŽPT), vienijančios 40 nekilnojamojo turto vystymo, konsultavimo, projektavimo bendrovių, statybinių medžiagų gamintojų ir akademinių institucijų, savo veikla prisidedančių prie tvarios aplinkos kūrimo projektuojant, statant ir eksploatuojant žaliuosius pastatus.

Pasak UAB „Rinvest“ procesų valdymo vadovo Andriaus Guzaičio, prisijungimas prie LŽPT buvo natūralus įmonės žingsnis, kadangi ne vienas nekilnojamojo turto projektas yra vystomas vietovėse, kurios reikalauja tvarių, aplinkai draugiškų sprendimų.

„Didelė dalis mūsų jau įgyvendintų ar vystomų projektų yra apsupti natūralios gamtos. Tai savaime įpareigoja mus ieškoti sprendimų, suteikiančių galimybes maksimaliai išnaudoti gamtos privalumus, kurti darnią aplinką ir kaip galima labiau sumažinti jai daromą poveikį. Savo vystomuose projektuose pradedame diegti išmaniąsias technologijas bei įvairius sprendimus, kurie leistų taupiai ir efektyviai naudoti energiją. Tokiu būdu prisidedame prie klimato kaitą sukeliančių dujų emisijos mažinimo. Taip pat, vystydami savo nekilnojamojo turto projektus, didelį dėmesį skiriame žaliųjų zonų, aktyviam poilsiui skirtų erdvių kūrimui, nes mums svarbu, kokioje aplinkoje gyvena mūsų būstą įsigyjantys asmenys“, – sakė Andrius Guzaitis.

Plėtros vadovas Edvard Račevskij mano, kad narystė LŽPT suteiks naujų impulsų busimiems įmonės projektams.

„Aplinkos kūrimas saugant gamtą, racionaliai naudojant resursus ir paliekant minimalų poveikį aplinkai bei kiti darnios plėtros principai nekilnojamojo turto vystyme įgauna vis didesnę svarbą. Nuo šių tendencijų stengiamės neatsilikti ir mes. Darnios plėtros principais grįstus projektus planuojame vystyti ir ateityje, todėl narystė LŽPT mūsų įmonei suteiks galimybę gauti aktualią, savalaikę informaciją, dalyvauti mokymuose, kuriuose įgytume daugiau žinių ir kompetencijų, reikalingų žaliųjų pastatų ir tvarios aplinkos kūrimui. Džiaugiamės galėdami prisijungti prie nekilnojamojo turto vystymo lyderių ir žaliųjų pastatų ekspertų bendruomenės, su kuria galėsime pasidalinti savo patirtimi bei pasiekimais. Aktyviai dalyvaudami LŽPT veikloje, tikimės kryptingai bei nuosekliai prisidėti prie tvarios nekilnojamo turto ir infrastruktūros plėtros bei jos principų Lietuvoje įgyvendinimo“, – teigė Edvard Račevskij.

LŽPT bendradarbiauja su Pasaulinio žaliųjų pastatų tarybos (angl. „World Green Building Council“), vienijančios daugiau nei 100 šalių organizacijas, tinklo nariais. Tai suteikia jos nariams galimybę dalintis savo žiniomis ir patirtimi su dešimtimis tūkstančių patyrusių tarptautinės žaliosios statybos rinkos žaidėjų, o taip pat ir patiems pasisemti gerosios praktikos pavyzdžių.